Kan VR ta over for videomøter på arbeidsplassen?

Under Covid ble det mer og mer vanlig med hjemmekontor. Det betydde ikke slutten på møter på jobb. Det kom raskt flere løsninger på hvordan de faste og mindre faste møtene på jobb kunne holdes. Skal vi nå endelig kunne legge videomøter bak oss og ta i bruk en bedre...