Siste nytt om VR – VRGuiden.no

VRGUIDEN.NO-png

Etterspørselen etter VR-porno øker

Vi har nevnt det tidligere og det bør ikke komme som noen overraskelse på noen at pornobransjen er en av aktørene som faktisk benytter seg av teknologi først. Det å se på volumene fra denne bransjen gjør det også mulig å se hvilke trender som gjelder. For å se på trender innen bruk av VR-briller i kombinasjon med porno så bruker vi tall som vi finner på Ahrefs.com. Her kan vi se hvilke søkeord som har sett størst oppgang/nedgang, her er det en spike som kom etter at Meta lanserte sine Oculos og etter det så har det vært stabilt. Totalt sett så er det rundt 10000 søk rundt VR-porno i måneden. Dette er et veldig lavt tall hvis vi sammenligner med mer mainstream. Det betyr at selv om dette er søk som har stor vekst så er det fortsatt veldig små tall hvis vi sammenligner med vanlig porno.

Det er veldig spennende at det er en økning etter søk og det at man fortsatt har forholdvis lave tall er nok forklarende i at prisen på både VR briller og AR briller fortsatt er veldig høy. Det gjør at færre mennesker har råd til å kjøpe det og dermed blir det lavere etterspørsel. Det som er spennende med nettopp dette er at dette med pris er hovedfokuset til leverandørene av VR i dag. Tidligere i uken så skrev vi om hvordan Meta skal lansere billigere VR-briller i løpet av 2024 og dette kan bety mye for utviklingen av VR. Dette henger derfor helt med på det vi i VRGuiden.no ser at det er en utvikling som går sakte men sikkert fremover, men blir bremset av de høye kostnadene for hardware.

Vi ønsker ikke å få trafikk på ordene som vi overvåker men det er de “vanlige ordene” i kombinasjon med VR som har sett den store utviklingen.

Bransjen har satset lenge

VR er ikke noe nytt for pornobransjen, allerede for 10 år siden så begynte de første store selskapene innenfor porno å satse på VR. Da var det en relativt simpel teknologi som er langt i fra det utrolige perspektivet som vi i dag får fra dagens VR-teknologi. Nå har det kommet egne underleverandører til disse som kun satser på VR. En av de som virkelig har scoret full pott på VR er Daniel Peterson. Han lanserte for noen år siden nettsiden VRPorn.com, den har i dag rundt 1 million besøkende hver eneste måned hvis vi baserer oss på ca tall fra Ahrefs. Dette kan virke veldig høyt men hvis vi sammenligner med større aktører som Pornhub så er det fortsatt veldig lavt. Det som er sikkert er at vi nok helt sikkert kommer til å se flere som satser på VR og at de som har satset tidlig kommer til å vokse veldig jevnt over de neste årene.

Don’t Stop Here

More To Explore