Siste nytt om VR – VRGuiden.no

VRGUIDEN.NO-png

Hvordan helsesektoren kan bli påvirket av VR?

Veldig mange forbinder VR med VR-spill men teknologien kan brukes på flere måter og av flere bransjer. Noen bransjer har allerede tatt i bruk VR. Veldig mange vil nok faktisk hevde at VR kan være en gamechanger for veldig mange. Helsesektoren er en sektor som allerede har begynt å ta i bruk VR som et verktøy for å trene og lære opp nytt personell. Nedenfor har vi listet opp hvordan man ved hjelp av VR-briller bruker VR i helsesektoren.

Trening av kirurger

Vi kan alle være enige om at man ønsker å bli operert av en kirurg med erfaring. Det er slik at det er gjerne erfaring som gjør en kirurg god og med VR så kan man få erfaring uten å faktisk ha en “case” foran seg. Det kan samtidig bli brukt for kirurger som ikke kan være i operasjonsstua fysisk men kan være tilstede digitalt. I Norge er dette spesielt interessant ettersom vi har store avstander og at ekspertene gjerne sitter i de sentrale områder.

VR har blitt omfavnet av sykehus i hele verden og faktisk så har Rikshospitalet satset på dette. På Rikshospitalet så finner man noe som heter Intervensjonssenteret som er fylt til randen med masse teknologi, inkludert VR-teknologi.

VR kan være fremtidens smertelindring

Smerter blir i dag stort sett kontrollert med medisiner, men dette kan ha en del negative virkninger og det er utgangspunktet for at man har sett om VR-teknologien kan løse. Teorien er at man lindrer smerter ved å fokus på noe annet. Det har blitt gjort eksperimenter her og så langt er tallene veldig lovende. Nesten alle pasienter som var med i et eksperiment i regi av Elverum Sykehus i Norge opplevde at smertene ble mindre etter å ha spilt VR-spill i en kort periode. Smertene ble ikke bare bedre når de spilte VR men etterpå.

Mari Aralt Skaug har forklart til NRK følgende:

Smerte er en subjektiv og sammensatt opplevelse. Derfor kan smertefølelsen dempes hvis vi avledes av andre sanseinntryk

Marit Aralt Skaug

Det er nok ikke slik at VR kommer til å erstatte smertelindrende medisiner men det kan bli et fint verktøy som man kan supplere med og gi en bedre opplevelse til pasientene. Det må nok forskes veldig mye mer på før man kan rulle dette ut på alle sykehus.

Gi behandlere en unik innsikt i en pasients liv og utfordringer

Alle som har hatt problemer og gått til legen får ofte spørsmål fra legen. Hvordan har du det? Hvordan er synet ditt? Kan du gå? Ved hjelp av VR så kan en behandler raskt sette seg inn i situasjonen til en pasient. Dette er nok ikke noe som en behandler vil gjøre for alle pasienter men for en del sykdommer så kan det være en god måte for å få en unik forståelse av pasienten.

Det handler her om forståelse for sykdommen og empati. University of England har hatt en studie hvor de faktisk viste leger og sykepleiere hvordan det var å eldres. Dette gir en unik innsikt som man ikke kan føle på selv.

Oppsummering

Det finnes så mange spennende og lovende prosjekter som kombinerer VR og helse. Når vi skulle skrive denne artikkelen så måtte vi faktisk velge ut noe av det mest spennende. Etterhvert som teknologien vokser og flere aktører kommer på banen så vil det komme mange spennende bruksområder.

Don’t Stop Here

More To Explore