Siste nytt om VR – VRGuiden.no

VRGUIDEN.NO-png

Norsk aksje flyr høyt på AR/VR spekulasjoner

2024 ser ut til å bli et banebrytende år for virtual reality (VR) og augmented reality (AR), en forventning som har satt det norske selskapet PoLight i søkelyset. PoLight er kjent for sin innovative “tlens”-teknologi, en komponent viktig for utviklingen av VR/AR-briller og systemer. Denne teknologien har fanget interessen til investorer og teknologiinteresserte, noe som har ført til en bemerkelsesverdig økning i selskapets aksjeverdi de siste dagene. Spekulanter og investorer har tydeligvis øynene på fremtiden til VR og AR, teknologier som forventes å endre hvordan vi samhandler med den digitale verden. PoLight og deres tlens er spesielt nevnt fordi denne teknologien tillater raskere, mer nøyaktig autofokus i små, bærbare kameraer, noe som er essensielt for immersiv og realistisk VR/AR-opplevelse.

Med en stadig voksende interesse for VR og AR i ulike sektorer som spill, opplæring, helsevesen og mer, er forventningene til hvordan disse teknologiene vil forme fremtiden høye. Dette har resultert i økt investorinteresse, særlig i selskaper som PoLight, som ligger i forkant med nødvendige og innovative løsninger. Mens spekulanter ser på aksjebevegelser og potensielle fremtidige gevinster, er det også viktig å merke seg de teknologiske, sosiale og etiske konsekvensene av bredere adopsjon av VR og AR. Disse teknologiene lover stor endring ikke bare i underholdning og arbeid, men også i hvordan vi oppfatter og interagerer med vår verden og hverandre.

Spekulasjoner om at Tlens er i Apple Vision Pro

Når vi leser litt rundt Polight på diverse forumer så er det forventningen om at Polight er inne i Apple Vision Pro som skal bli lansert senere i 2024. Det vil mest sannsynlig ikke komme noe bekreftelse på dette før en eventuell lansering av Apple Vision Pro. Ettersom flere analytikere mener at Apple lanserte sine vr briller raskt for å møte forventingene til markedet så er det heller ikke 100 % sikkert at dette skjer i 2024, selv om vi tror det. Når vi gjorde litt grundigere research for å finne ut hva som er fakta i saken så ser vi at dette i stor grad er drevet av rykter på diverse nettforum. Det finnes ikke noe informasjon om at Polight sin Tlens skal være i Apple Vision Pro på nåværende tidspunkt (som vi klarte å finne). Det som taler litt i mot at Tlens er i Apple Vision Pro er at Zeiss allerede har gått ut med at de har linser i Apple Vision Pro.Da kan man stille seg spørsmålet at dersom Polight var inne i Apple Vision Pro så er dette kanskje noe de kunne offentliggjort ført en lansering?

Tlens i Samsung

Vi ser også at flere av de som kommenterer henviser til at Samsung holder på å lage et VR-headset men det har ikke kommet ut noe ny informasjon her og når de eventuelt lanserer dette er veldig usikkert. Det som er riktig er at stadig flere av de større selskapene jobber med å lansere hardware til VR. Det som derimot er en trend når det kommer til hardware er at selskapene prøver å utvikle teknologien selv. Dette har man lært etter blant annen AI revolusjonen hvor alle selskaper har vært avhengig av Nvidia for å kunne levere tjenestene sine. Vi skal derfor ikke se bort i fra at flere av selskapene vil prøve å bruke egen teknologi for å få prisene ned, marginene opp og ikke minst mindre avhengig av en annen aktør.

Dersom tlens blir brukt i de store sine hardware så er det veldig stort  Dersom Tlens skulle bli brukt i enten Apple eller Samsung så hadde dette vært veldig store nyheter for norsk teknologi. Om Polight skulle være i Apple Vision Pro så ville det ennå ikke vært en sikker “unicorn”. Dette er fordi Apple Vision Pro blir mest sannsynlig et produkt som kun blir solgt i et meget begrenset opplag på grunn av prisen.

Don’t Stop Here

More To Explore