Siste nytt om VR – VRGuiden.no

VRGUIDEN.NO-png

Sykehus bruker VR-briller

VR-briller er kanskje noe du først og fremst forbinder med lek og underholdning. Men teknologien kan faktisk brukes til langt mer seriøse formål, også. Ja, som for eksempel på sykehus. I helsevesenet brukes VR-briller både til opplæring, underholdning og behandling.

La oss ta en nærmere titt på bruk av VR-briller i det norske helsevesenet!

VR-briller har flere bruksområder på sykehus

VR-briller gir mennesker tilgang på en realistisk fremstilling av en virtuell virkelighet, og dette kan også brukes til vår fordel. På sykehus og i helsevesenet ellers, brukes VR-teknologi både blant pasienter og ansatte.

 

Her er noen av de viktigste bruksområdene.

 

VR-briller ved smerterehabilitering

Sunnaas Sykehus er blant sykehusene som har benyttet VR ved smertebehandling. Pasientene vil kort og godt få på seg brillene, og får deretter lære mer om hvordan smerten kan håndteres.

Forskning på området viser at VR kan ha en positiv effekt hos pasienter med smerter. Samtidig påpekes det at teknologien ikke vil ha effekt blant alle, og at det også kan forekomme bivirkninger.

 

Avledning av pasient

Barn kan være urolige når de må være på sykehus, og da gjelder det å finne smarte avledningsteknikker og måter å roe dem ned på. VR-briller brukes noen ganger til å avlede barn og andre pasienter før de får anestesi.

Denne teknikken har ble blant annet omtalt i tidsskriftet Sykepleien så sent som i mars 2022. Med VR-teknologi kan få barn til å tenke på litt hyggeligere ting før de eventuelt skal opereres.

Dersom brillene lar barnet se på noe lystbetont, morsomt eller spennende, vil ofte situasjonen oppleves mindre skummel eller smertefull. Mange barn og unge har nok erfaring med VR-briller fra før, og ser på det som noe kjent og kjært!

 

Kognitiv behandling

Sykehus bruker også VR-briller ved kognitiv utredning og behandling av pasienter. Dette gjelder blant annet ved rehabilitering av pasienter med hjerneskader som har ført til redusert oppmerksomhet, planleggingsevne, sosialiseringsevner eller tanketempo.

Ved hjelp av VR kan helsepersonell blant annet avgjøre hvor store skader pasienten har, ved å tolke deres samspill og reaksjonsevne når de ser på VR-klipp. Helsepersonellet kan også behandle pasienten ved å trene dem opp ved hjelp av de høyteknologiske brillene.

En person som sliter med hodeskader kan for eksempel ha problemer med å løfte en kaffekopp for å drikke av dem. Ved hjelp av VR-briller kan han eller hun øve seg på å drikke kaffe, uten å risikere at varm kaffe søles ut i virkeligheten.

VR-briller kan også hjelpe psykisk syke

VR-briller er også populære å bruke ved terapeutisk behandling blant pasienter med psykiske lidelser. Teknologien har blant annet vist seg å ha god effekt både blant pasienter med fobier, PTSD, schizofreni og lignende.

En som lider av fobier for edderkopper, kan for eksempel få eksponeringsterapi gjennom VR-briller. Det vil si at vedkommende opplever en virtuell virkelighet der han eller hun møter en edderkopp. Med trening kan personen lære seg at edderkoppen ikke er farlig, og kanskje komme seg over fobien.

Det finnes utallige muligheter med VR når det kommer til behandling av psykisk syke, enten det er snakk om milde eller mer alvorlige sykdommer.

Behandling av pasienter med lang reisevei

Sykehusene i Norge er spredt, og noen bor langt unna avdelinger innen spesialhelsetjenesten. Dette kan gi dem lang reisevei, noe som kan være både upraktisk og tidkrevende. Mange pasienter i denne situasjonen velger å droppe helsetilbud, rett og slett fordi reiseveien er for lang.

Et sykehus på Helgeland har derfor – i samarbeid med forskere og kommunale helsetjenester – undersøkt hvordan VR-teknologi kan være til hjelp. Teknologien baserer seg på såkalt hololens, som er en hybridteknologi mellom Mixed Reality (MR) og Augmented Reality (AR).

Ved hjelp av den avanserte hololens-teknologien, skal helsepersonell kunne «se» gjennom pasientens eller annet helsepersonells øyne – altså den som bruker brillene.

Idéen er at helsepersonell skal få mulighet til å undersøke pasienter som har bruddskader eller lignende – gjerne fra flere mils avstand. Pasienten besøker da lokalt helsepersonell (f.eks. fastlege) hvor VR-brillene tas i bruk.

Ved hjelp av teknologien skal det i prinsippet være mulig å gi pasienter i distrikts-Norge et bedre helsetilbud – og redusere behovet for å måtte reise langt.

En pasient kan for eksempel dra til sin lokale fysioterapeut, hvor sistnevnte bruker VR-briller og mottar instrukser fra en ortoped eller lignende fra avstand. Fysioterapeuten kan dermed få instrukser i sanntid for hvordan pasienten skal behandles.

Opplæring av helsepersonell

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker hyppig VR-briller for utredning og behandling av pasienter, men visste du at også helsepersonell kan dra nytte av teknologien? Studenter og helsepersonell under opplæring kan dra stor nytte av trening med VR-briller!

En kirurgistudent kan for eksempel øve seg på realistiske traumebehandlinger gjennom virtuell virkelighet. Teknologien gjør det mulig å øve seg på en rekke ulike situasjoner, slik at leger og andre kan forberede seg på behandling og møter med ekte pasienter.

VR-briller blir blant annet brukt for å øke kompetansen blant helsepersonell som jobber ved norske akuttmottak. Leger, sykepleiere og andre kan da øve seg på gitte situasjoner, slik at de kan stille mest mulig forberedt når en ekte situasjon oppstår.

Kan VR-briller på sykehus ha noen ulemper?

Selv om VR-briller åpner for mange nye og spennende behandlingsmetoder i helsevesenet, kan teknologien også by på visse ulemper. Ikke alle pasienter er like komfortable med å bruke VR-briller, og noen kan oppleve bivirkninger som svimmelhet, forvirring eller kvalme.

Teknologien må derfor brukes med forsiktighet, og introduseres for pasienten før bruk. Dette gjelder spesielt blant eldre pasienter som ikke har erfaring med VR-teknologi fra før.

Vil flere sykehus ha VR-briller i fremtiden?

Muligens, ja! VR-teknologi har blitt mer og mer populært de siste årene, og det er nærliggende å tro at flere vil ta det i bruk fremover. Dette gjelder også sykehus og andre helseinstitusjoner. Både pasienter og helsepersonell kan ha glede av teknologien.

Det blir spennende å følge med på hvilke muligheter VR-briller kan by på de neste årene, enten det er snakk om opplæring av kirurger eller behandling av syke pasienter. Forhåpentligvis kan VR gjøre at vi alle får et best mulig helsetilbud på sikt!

 

Don’t Stop Here

More To Explore