Siste nytt om VR – VRGuiden.no

VRGUIDEN.NO-png

VR kan bli integrert i undervisning

VR er noe mange av oss forbinder med spill og underholdning. De siste årene har man imidlertid kunnet se at VR også har mange andre bruksområder. Ja, som for eksempel innenfor undervisning. Dette gir utvilsomt skoleelever og studenter en ny og spennende måte å lære på!

La oss se nærmere på mulighetene som finnes.

Hvordan kan VR fungere i undervisning?

VR, eller virtuell virkelighet om du vil, er en form for teknologi som innebærer at brukeren har på seg VR-briller – og dermed kan oppleve en virtuell (kunstig) virkelighet. VR-briller er innretninger som dekker hele synsfeltet, og innebærer at man har skjermer foran øynene.

Dette medfører at man får opplevelsen av å «være til stede» i den virtuelle virkeligheten, da brillene gir en både dybdesyn og tredimensjonalitet. Kombineres brillene med hodetelefoner, vil også lyden forsterke følelsen av å befinne seg i en annen virkelighet.

Det finnes ulike VR-plattformer, og hvordan brillene tas i bruk kan variere noe. Enkelte VR-briller er kompatible med PC eller spillkonsoller, mens andre kan brukes til å se film på mobilen med.

Eksempel på hvordan VR kan brukes på skolen

Se for deg en skoleklasse som skal lære om dinosaurer. Dette er nok et tema som engasjerer mange barn der ute, men læringen består tradisjonelt sett av lesing eller at læreren står og forklarer.

Med VR kan barna bevege seg blant dinosaurene, og se dem på nært hold. Det hele oppleves mer eller mindre ekte, noe som gjør læringsprosessen mer engasjerende.

Kan VR bli implementert i undervisningen ved norske skoler?

Ja, i teorien er dette fullt mulig. Mange skoler har allerede testet ut VR i undervisningsøyemed. En forsker ved NTNU har også skrevet hovedoppgave om temaet, der 28 videregående skole-elever fikk teste VR-briller i naturfagundervisningen.

Elevene fikk ha på seg Samsung Gear VR, og fikk se en VR-film som handlet om bærekraftig utvikling. Noen elever fikk også teste ut VR-utstyr av sorten HTC Vive. Resultatene viste at VR-briller har et betydelig potensiale i naturfagundervisningen.

Ifølge studiet kunne elevene blant annet fortelle at de fikk en økt følelse av tilstedeværelse i undervisningen.

Fordeler med VR i undervisningen

VR-teknologien byr på uante muligheter i spillverdenen, men også når det kommer til undervisning. Man lærer ofte raskere ved å «oppleve», fremfor å pugge tekst eller å se på todimensjonale bilder. Dette handler gjerne om at man blir mer engasjert, og får lære i praksis.

Mange barn og unge synes det kan være vanskelig å sitte i ro på skolebenken i mange timer hver dag. Med VR kan de være i aktivitet og lære på en morsom måte, noe som kan gi økt læringsutbytte.

Samtidig kan VR i undervisningen være et effektivt verktøy for barn som sliter med lese- og skrivevansker. De kan da lære ved å se og oppleve, fremfor å lese fra en bok eller PC-skjerm.

Finnes det noen ulemper?

Det å implementere VR i undervisning kan også ha visse ulemper. Først og fremst er utstyret forholdsvis dyrt – noe som spesielt vil merkes om skolen skal kjøpe inn utstyr til hele skoleklasser. De fleste skoler har begrensede budsjett, og VR-utstyr kan kort og godt bli for dyrt.

En annen ulempe er at mange opplever bivirkninger som kvalme og svimmelhet når de bruker VR-briller. Dette skyldes at det man ser foran seg ikke samsvarer med det kroppen føler, noe som kan forvirre hjernen og føre til ubehagelige sidevirkninger.

I en skoleklasse er det nok sannsynlig at det er flere som kan reagere negativt på VR, og oppleve kvalme eller andre symptomer. Nettopp det er en betydelig utfordring om VR skal implementeres i undervisningen på norske skoler, og bør tas hensyn til.

AR er også aktuelt innenfor undervisning

Mens VR lar skoleelever og studenter ta del i en virtuell virkelighet, kan AR – også kjent som utvidet virkelighet – tilføre elementer i de virkelige omgivelsene. Dette kan være et godt alternativ til VR i norske skoler, da det byr på færre bivirkninger og er billigere.

AR tas i bruk med AR-briller, men disse brillene vil ikke dekke synsfeltet med skjermer. Istedenfor er brilleglassene gjennomsiktige, og det blir deretter vist objekter foran øynene som tilsynelatende er plassert rundt en.

La oss nok en gang ta eksempelet med skoleklassen som skal lære om dinosaurer. Istedenfor at elevene får følelsen av å være i en virtuell virkelighet der både omgivelser og objekter rundt dem er kunstige, kan de med AR se dinosaurene i klasserommet.

AR er den samme teknologien som benyttes på for eksempel Snapchat, når du legger et filter på bilder eller en videoer. Ved å overføre denne teknologien til klasserommet, kan elevene lære på en morsom og engasjerende måte. Om det er like engasjerende som VR, er imidlertid ikke sikkert.

AR brukes allerede i norske skoler

Det finnes faktisk norske skoler som allerede har begynt å ta i bruk AR i undervisningen. Et eksempel på dette er Elvebakken videregående skole, som bruker AR-løsninger på kunst-, design- og arkitekturlinjen.

Elevene kan blant annet lære om byplanlegging ved hjelp av AR, noe som har vist seg å være både engasjerende og lærerikt.

VR kan også brukes på universiteter og høgskoler

VR og AR kan ikke bare være nyttige læringsverktøy for barn og ungdom på norske skoler. Teknologien kan også komme til nytte blant studenter som tar høyere utdannelse ved universiteter og høgskoler.

VR kan blant annet være nyttig for medisinstudenter som skal lære avanserte behandlingsmetoder. På den måten kan de lære og erfare uten å måtte «øve seg» på ekte mennesker.

Teknologien kan også være nyttig for historie-, arkeologi- og ingeniørstudenter – for å nevne noen få.

Lar oss forstå både nå- og fortiden bedre

En av de største fordelene ved å bruke VR i undervisning, er at elevene kan oppleve og se verden selv om de sitter trygt på skolebenken. Skal man for eksempel lære om vikingtiden, er det utvilsomt mer spennende å være i vikingtiden, enn å bare se på todimensjonale bilder.

Basert på arkeologiske funn og historiske data kan man også konstruere virtuelle representasjoner av hvordan ting har sett ut en gang i tiden. Dette gjelder ikke bare dinosaurer, men også andre levende skapninger, arkitektur, byer og landskap.

Man kan også lære mer om ting, steder og fenomener som eksisterer i dagens verden. Elevene kan «reise» virtuelt til ulike steder som de ellers ikke ville ha kunnet se. Det kan for eksempel være snakk om farlige steder med aktive vulkaner, rasfare eller lignende.

Samtidig kan VR være et nyttig verktøy når man vil planlegge frem i tid. Man kan for eksempel visualisere kommende utbyggingsprosjekter, og oppleve hva slags potensiale som finnes i nye bygninger, veier, togstrekninger og lignende. Kort fortalt er mulighetene endeløse.

Teknologien skaper læreglede og engasjement

Mange skoleelever og studenter har allerede fått mulighet til å teste VR og AR i undervisningen. De fleste er enige om at teknologien kan være et nyttig supplement til tradisjonell undervisning, selv om den også kan by på visse ulemper.

Hvorvidt VR vil bli en implementert, fast del av fremtidens undervisningsopplegg, avhenger i stor grad av at utdanningsinstitusjonene har et tilstrekkelig budsjett. Sånn sett er det et politisk spørsmål, og noe som må planlegges på høyere nivå.

Vi følger med i spenning, og håper flere elever får muligheten til å teste ut VR på skolen!

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Don’t Stop Here

More To Explore